Doğa Bilinci Olan Bireyler Yetiştirebilmek

Okul öncesi çocuklarına çevre bilinci kazandırabilmek, yaratıcı drama yöntemleri ile bu bilinci onlara aşılayabilmek, çocukların çevreye duyarlılığını geliştirebilmek ve bu bilinci toplumun değişik katmanlarında yaygınlaştırabilmek adına yapılan tüm faaliyetler Okul Öncesi Çevre Koruma Haftası Etkinlikleri olarak değerlendirilebilir. Bu etkinlik çerçevesinde çocuklara aşılanmaya çalışılan davranışlar ve uygulamalar içinde temizlik, çöp, çevre, kirlilik, doğa ve mutluluk kavramları bulunmaktadır. Bu kavramlar yaratıcı drama teknikleri ile çocuklara bilinçli bir şekilde aşılanmaktadır. Çevreye duyarlı olabilmek ve yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilme bilincini sonradan kazandırmak oldukça zordur. Bu bilinci bireylere okul öncesi dönemde aşılamak en etkin ve verimli yollardan birisi olarak görülmektedir. Çocukların öğrenmeye en açık oldukları bu dönemde çevre bilinci yüksek çocuklar yetiştirmek, bir nevi geleceğe yatırım yapmak anlamı da taşımaktadır.

Çevreye duyarlı ve doğa ile dost bireyler yetiştirebilmek onlara bu bilinci doğru zamanda ve doğru bir şekilde aktarmak ile mümkün olmaktadır. Çevre bilinci, okul öncesi çocuklara yaratıcı drama teknikleri ile aşılanmaya çalışılırken bir takım etkinliklerin düzenlenmesi gerekmektedir. Yaratıcı drama teknikleri çocuklara bir şeyi öğretme konusunda geliştirilmiş en etkili yöntemlerden birisidir ve son yıllarda öğrenim alanında bir çok şekilde kullanılmaktadır. Sadece okul öncesi öğrenim gören çocuklara değil sonrasında yüksek öğrenimde de kullanılan etkin bir yöntemdir. Çocuklar çevre koruma haftası etkinlikleri kapsamında empati becerilerini geliştirebilmekte, çevrelerinde olup bitenleri ve ayrıntıları kavrayabilmektedirler. Bu etkinlikler bazında çocuklar, çevresini güzelleştirebilme kabiliyeti de kazanmaktadır.

Çevre kirliliği ile ilgili bilinç oluşturmak konusunda en önemli faaliyetler çocuk yaşlarda kazandırılmaktadır. Sonrasında ise bu bilinci kazanamamış bireylere çevre bilinci konusunda yeterlilik kazandırmak oldukça zor olmaktadır. Bu nedenledir ki okullarda çevreye duyarlı bilinçli bireyler yetiştirmek adına çok faydalı bir takım faaliyetlerde bulunulmaktadır. Böylelikle gelecek nesillerin çevre bilincinin daha yüksek olması hedeflenmektedir.