Biyolojik Birikim Hakkında Merak Edilenler

Biyolojik birikim, bazı zehirli maddelerin besin zincirinde bu zinciri meydana getiren basamaklar içindeki canlılarda toplanarak, onların dokularında birikerek zarar verecek derecede bir kapasiteye ulaşmasıdır. Biyolojik birikim nasıl oluşur için en genel cevap canlıların aldıkları besinlerdeki tüm zararlı maddeleri atamayıp bir kısmını vücutlarında biriktirmesi ve bu birikimin giderek artmasıdır.

Biyolojik birikimin temel nedenleri ilk olarak insanlar tarafından yapay olarak üretilmiş endüstriyel ürünler ya da yiyeceklere konan koruyucu kimyasal maddelerdir. Mesela tarlalarda kullanılan pesticitler, DDT gibi haşareleri uzak tutmak için kullanılan tarım ilaçları o tarlalarda yetişen besinlerin içerisinde birikir. Dolayısıyla o besinlerle beslenen canlıların vücutlarına da geçer. Solunum, terleme ya da dışkı yoluyla vücuttan atılamadıkları taktirde canlı vücudunda kalmaya devam ederler.

Sonrasında o canlıyla beslenen ve besin zincirinin bir üst basamağını oluşturan canlıya geçerler. Böylece tüm besin zinciri etkilenmiş olur. Bu biyolojik birikim de tüm zincire aktarılmış olur. Bir diğer neden de endüstriyel, sanayi atıklarıdır. bu atıklar doğaya bırakıldıkları taktirde toprağa ve suya karışabilirler. Oldukça fazla zararlı kimyasal madde içeren bu atıkların toprağa ve suya geçmesi demek o suyu içen ya da o topraktan yetişen ürünle beslenen canlılara da geçmesi demektir. Bu da canlılarda biyolojik birikime neden olur. Bu atıkların içerdiği kimyasallar çok zararlıdır ve genelde doğal yollarla vucüttan atılamazlar.


DDT’nin zararlı etkileri farkedildikten sonra kullanımı hemen yasaklanmıştı ancak etkilerinin azalması oldukça uzun zaman aldı. Bunu yaşamamak için uygulanacak ilaçların içeriklerinden ve ne kadar etkili olduklarından emin olunmalıdır. Doğa kendini sürekli yeniler, buna izin vermek için olabilecek en doğal şekilde kalmasına yardımcı olmak gerekir. Bir diğer nokta da fabrika atıkları tarzı atıkların arındırılıp ya da içerdikleri kimyasalların yapılarının zararsız hale gelecek şekilde bozulup atılmasını sağlamaktır.