Yeşil Ofis Uygulamaları

Yeşil ofis uygulamaları pek çok kriteri göz önüne alarak uygulanıyor. Bunlar üç ana başlık altında toplanıyor. Bunlardan ilki doğal kaynakların tüketimi. Yeşil ofis uygulaması sırasında ofis içinde kullanılan ısıtma ve soğutma sistemleri ile ilgili farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Eğer gerekli değilse bu sistemlerin kullanılmaması veya gereğinden fazla kullanılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.
İzolasyon gibi ısı yalıtımı yöntemleri de ısı tasarrufu sağlaması bakımından ofislere uygulanıyor.

Doğal kaynak kriterlerinde bir de elektrik tüketimi meselesi ele alınıyor. Gün ışığından maksimum düzeyde yaralanmak için ofis çalışanları bilinçlendiriliyor. Gereksiz aydınlatmanın kaldırılması ve enerji tasarrufu sağlayan ampul kullanımı ile elektrik tüketimi en aza indirilmeye çalışılıyor. Kullanılmadığında monitörlerin kapatılması ve şarj aletlerinin fişten çekilmesi gibi her türlü tasarruf çalışanlara öğretiliyor.

Su tüketimi konusunda da çalışanlar bilinçlendiriliyor. Su tüketimini en aza indiren tuvalet ve batarya sistemleri kullanılabiliyor. Büro içinde ayrıca en çok tüketilen malzemelerden biri olan kâğıt da yeşil ofis uygulamaları içinde yer alıyor. Ofis çalışanlarının kâğıtları mümkün olduğu ölçüde iki yönlü kullanmaları kâğıt tasarrufunu yarı yarıya artırıyor.

Ayrıca kâğıtların geri dönüştürülebilir FSC sertifikalı olması gerekiyor. Büro malzemelerinin tüketimi de daha bilinçli bir şekilde yapılıyor. Bunun dışında gıda ile ilgili tüketimler de incelenip doğaya en az zarar veren yöntemler ile hazırlanmış veya paketlenmiş yiyecekler teşvik ediliyor.

İkinci ölçüt de “işlevler” başlığı ile veriliyor. Bu tip uygulamaların içinde satın alma ve kafeterya var. Bu işlevlerin doğaya en az zarar veren kurumlar aracılığı ile yapılması sağlanıyor. Temizlik hizmetleri için de doğayla dost malzemeler öneriliyor. Atık yönetimi konusunda da hem geri dönüşen hem de organik atıklar için yöntemler belirleniyor. Bina bakımı da yeşil ofis uygulama yöntemleri arasında yer alıyor.

Üçüncü kriter ise ofis çalışanları ile birebir yapılan çalışmalar ile onları daha bilinçli tüketime yönlendirmek. Bu sayede kazanılan alışkanlıkların sadece evde değil aynı zamanda ofis içinde de uygulanması hedefleniyor.

Yeşil ofis uygulamaları sera gazı salınımını azaltmak için uygulanan programlardan biri. Bu program ile yenilenebilir kaynaklarını varlığı ve kullanılabilirliği, yaşam tarzını daha çevreci bir bakış açısı dâhilinde değiştirmek ve enerji tasarrufu konularına yöneliyor. Enerji tasarrufu en büyük etkiyi yapan unsur olarak ortaya çıkıyor. Bunun sebebi de en fazla karbon salınımının, direkt olarak enerji kullanımı sonucunda açığa çıkıyor olması.

Ofisler bu sayede çevreye daha duyarlı bir yaklaşım ile kendi yöntemlerini de geliştirebiliyorlar. Yeşil ofis uygulamaları ile sadece ofis içinde değil aynı zamanda ofisin dışında da bir farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Gündelik hayatının çoğunu ofiste geçiren kesim için oldukça önemli olan yeşil ofis ile çevreye yapılan baskı bu uygulamanın yayılması ve gelişmesi bağlamında pek çok kurum tarafından da benimseniyor. 3 ayda bir kontrolden geçen kurumlar bir yıl sonunda yeşil ofis olmaya hak kazanıyorlar.