Yeşil Ofis Nedir?

Yeşil Ofis, zamanımızın büyük kısmını geçirdiğimiz ofislerde bir yandan tüketiminizi azaltıp kurumunuzun doğa üzerindeki baskısını hafifletmenize bir yandan da tasarruf etmenize yardımcı olur. Bu programdan hem şirketiniz hem de doğa kârlı çıkar.

Yeşil Ofis Programı, ofis çalışanlarını çevre dostu tercihler yapmaları konusunda yüreklendirip, daha fazla tasarruf yapılması konusunda yönlendiriyor. Program, ofisler için bir tasarruf mekanizması oluşturup, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına bireysel katkıda bulunmasını sağlıyor. Yeşil Ofis Programı’na başvurular [email protected] adresinden yapılıyor. Yeşil Ofis olmak isteyen kurum, WWF- Türkiye’ye başvuruyor. İmzalanan sözleşme sonrasında ise bilgi toplama aşaması başlıyor. Bilgi toplanırken ofis içi bütün tüketim alışkanlıkları ve harcamalar göz önünde bulunduruluyor. İyileştirme yapılacak olan alanlar tespit edilip daha sonra bunlar için yöntemler sunuluyor.  Yeşil Ofis olmak için bir yıl içinde söz konusu ofis için verilen tüm taahhütlerin yapılmış olması bekleniyor. Bu süre daha sonraki görüşmelere göre uzatılabiliyor.

Yeşil Ofis olmak için WWF’nin belirlediği kriterlere uymak gerekiyor. Bu kriterlerden ilki doğal kaynakların tüketimi ile ilgili.
Karbon salımına neden olan ısıtma ve soğutma sistemleri, elektrik tüketimi, ulaşım, su tüketimi, kâğıt tüketimi, büro malzemeleri, gıda tüketimi ilk bölümü oluşturan kriterler olarak yer alıyor. Bu alışkanlıkların ve tüketimlerin azaltılması veya daha temiz enerji kaynakları kullanılması hedefleniyor. Bunun dışında ikinci olarak işlevler bölümü yer alıyor.

Bu bölümde de satın alma, kafeterya, temizlik, atık yönetimi ve bina bakımı kriterlerine bakılıyor ve bunlar ile ilgili iyileştirme bekleniyor. Üçüncü kriter de ofis içinde çalışan herkesin çevre ile ilgili bilinçlendirilmesi. Bunun için de ofis çalışanlarının tüketim pratikleri ile ilgili çalışmalar yapılıyor.

Siz de ofisinizde gerekli önlemleri alıp, enerjiyi en verimli şekilde kullanarak iklim değişikliğiyle mücadeledeki yerinizi alın. Geç kalmadan, ofisinizde bilinçli tüketimi sağlamak ve bunu yaygınlaştırmak için Yeşil Ofis Programı’na katılın.