Yeşil Bina Sertifikası Nedir?

Yeşil Binalar başlı başına bir sürdürülebilirlik projesidir ve uluslararası alanda farklı sertifikasyon kurumları bu alanda standartlar oluşturulmuştur. Bu sertifikaya yeşil bina sertifikası denmektedir. Binanın performansına göre alınacak sertifika derecesi değişmektedir. Enerji verimliliği oranındaki artış, projenin konumu ve ulaşım gibi kategoriler altında değerlendirilen projeler sertifikasyon kriterlerine uyumu oranında derece elde eder.

Yeşil bina, arazi seçim aşamasından başlanılarak binanın bulunduğu yerin yaşam döngüsü içerisinde tasarlandığı, bulunduğu çevre koşullarına uygun, tasrruflu enerji ve yenilebilir enerji kaynakları kullanımına önem veren ve su verimliliğine dayalı olarak inşa edilen yapılardır. Yeşil binalar hem çevre hem de ekonomi yönünden olumlu yapılardır.

Kabaca bahsetmek gerekirse bu tarz yapıların inşa süreci esnesında ve sonrasında kirlilik daha az olur, atık çıkışları daha sağlıklı dizayn edilir, ışık kirliliğine neden olmaz ve yeşil alanların artırılmasına özen gösterilir. Enerji tüketimi minimum düzeyde tutulur. Yağmur ve yoğuşma sularının uygun şekilde geri dönüşümüne özen gösterilir. Ayrıca sağlığa da faydalı yönleri mevcuttur. Yeşil binalarda temiz hava kullanımı,manzara ve gün ışığından faydalanabilme oranı daha yüksektir.

Sertifika veren kurum sayısı birden fazladır, her sertifika temel prensipte aynı olmasına rağmen standartlar arasında bazı değişiklikler vardır. Aşağıda listelenen sertifika türleri arasında en yaygın olan Amerikan Yeşil Bina Derneği’ne ait olan LEED sertifikasıdır. 

Yeşil bina sertifikasyon süreci alışılmış binaların dışında, belirli kriter dokümanı doğrultusunda çevresel performansı en yüksek seviyede tutarak belirli kriterlere bağlılık neticesinde ortaya çıkmaktadır. Yeşil bina sertifikası, sertifika danışmanlık ücretini ödedikten sonra belirlenen sürdürülebilir araziler, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynak kullanımı, iç koşullar inovasyonel tasarımların değerlendirilmesi ve bu kriterlere uygunluk gösterilmesi doğrultusunda yeşil bina danışmanları tarafından yönlendirilen denetim ve iyileştirme raporları yeşil bina sertifikasının taktim edileceği kuruma gönderilir. Yeşil bina sertifika kuruluşları tarafından değerlendirilmeye alınan süreç doğrultusunda ise sertifikasyon uygunsa puan kategorisine göre yeşil bina sertifikası verilir.