Yeşil Bina Sertifikası Nasıl Alınır?

Yeşil bina değerlendirme sistemleri LEED ve BREEAM, tüm dünyada tanınan kuruluşlar olarak çeşitli kriterlere göre bir bina projesini tasarımından, uygulamaya ve kabule kadar olan süreçleri denetler. Bunun sonucunda söz konusu bina sağladığı kriter miktarınca puan kazanır ve çeşitli seviyelerde sertifika almaya hak kazanır.

Yeşil bina sertifikası alabilmesi için, yapınn inşası için alan seçimi, yapı projesinin tasarımı, kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri ve artık malzemelerin yeniden kullanımına bakılmaktadır. Yeşil bina sertifikası alınmak istenen bir yapı için danışmanlar tarafından izlenmesi gereken adımlar, denetleme yapmak, rapor hazırlamak ve sertifikayı verecek kuruma iletilerek sertifika süreci başlatmaktır.

Çevre dostu bina sertifikası iki konuda maliyet getirebilir: Birincisi sertifikanın kendisine ait kayıt, harç, başvuru bedelleri ve bu süreçlerin doğru ve etkili şekilde yönetilmesine ilişkin danışmanlık maliyetleridir, ikincisi ise yeşil bina sisteminin asgari gerekliliklerini sağlamak adına gerek görüldüğü takdirde yapılabilecek uygulamaların getirebileceği ek maliyetlerdir.

Leed sertifikası Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından yeşil binaları derecelendirmek adına uygulanan bir sertifika sistemidir. Leed sertifika sisteminde dört adet derece bulunmaktadır en yüksek puanın 110 olduğu bu sistemde 40 ile 49 puan arası yalın sertifika, 50 ile 59 puan arası gümüş sertifika, 60 ile 79 puan arası altın sertifika, 80 puan üzeri ise platinum sertifika almaya hak kazanır.

Bina inşasının takip süreci ve yönetimi, binanın yapılacağı alan ve ulaşımı, doğanın korunması ve doğal kaynakların ekosisteme geri kazandırılması, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlanması, ham maddelerin kullanımı atıkların geri dönüşüme kazandırılması, bina kullanıcılarına kaliteli ve konforlu bir yaşam sunması ve daha birçok önemli kriter sertifika uygunluğu için değerlendirmeye alınır.