Pasif Ev Kavramı

Pasif Ev yapıları, içerisinde ikamet edenlerin konforunu az miktarda enerji ile ısınma ve soğutma yaparak sağlamaktadır. Kullanılan enerji miktarıyla, Türkiye' de bulunan günümüz standart binalarına oranla, ısıtma ve soğutmada %90'lara varan oranda tasarruf sağlamaktadır. Ekonomik, çevre dostu, enerji verimli ve konforlu bir standart bir yapıdır. Bu standart, 1991 senesinde geliştirilmiştir ve uluslararası eneji standartları arasında en başta gelmektedir. Pasif ev sertifikalandırma işlemi Almanya Darmstadt Pasif Ev Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

Pasif evlerin en iyi örnekleri Avusturya ve Almayada bulunmaktadır. Türkiye’de maliyeti ve inşaat süresi nedeniyle fazla inşa edilmemektedir. Bu konunun uzman kişileri, Türkiye’de pasif ev kullanımının, kısa sürede inşa edilmesinden dolayı harcanan malzeme ve zamandan tasarruf sağladığı için artacağını söylemektedirler. 

Yüksek miktarda yalıtım sağlaması, yalıtımı yüksek pencere ve kapı sistemlerinin kullanılması, bina kabuğunun ( dış yüzeyinin) hava sızdırmaz özelliğinin bulunması, verimi yüksek ısıyı geri kazandıran havalandırma sisteminin olması, geri dönüştürülebilir enerji entegrasyonunun bulunması gibi kriterler pasif evlerin özelliklerindendir.

Mevcut binalar da iyileştirilerek pasif bina haline getirilebilir. Fakat eski yapı iyileştiriken oluşan olumsuzluklar sebebi ile 2012 senesinde Pasif Ev Enstitüsü, iyileştirme projelerinde enerji verimliliği standardı olarak EnerPhit’i oluşturmuştur. EnerPhit ise eski yapının PHPP programı ile enerji tüketiminin, mimari, elektrik ve proje çizimlerinin Pasif Ev Enstitüsü’ne modellenmesi şarttıdır.


Pasif binalar, diğer binalara oranla daha az miktarda enerji ile soğutma ve ısıtma yapabildiği için %90 oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Pasif evler, ısıtma ve soğutma için metrekarede 15 kilowatt saat enerji harcamaktadır. Ayrıca ısıtma,soğutma, elektrik aydınlatma ve havalandırma tüketimini kapsayan premier enerji için120 kilowat saat enerji harcamaktadır. Pasif evler, enerji verimliliğinin en temel noktasını oluşturmaktadır. Pasif yapılar, geri dönüşümlü havalandırma sistemiyle yapı içine devamlı temiz hava sağladığından, binada yaşayan kişilerin konforunu da arttırmaktadır.