Geleceğin Mimari Tasarımından Örnekler

Sürdürülebilirlik, büyük projeler için günümüzde en önemli kriterlerden biri ve dünya çapında oldukça fazla sayıda sürdürülebilirlik projeleri mevcut.  Sürdürülebilirlik kavramı kısaca doğaya zarar vermeden, insanla ve çevreyle uyumlu bir prensibe sahip. Mimaride ve diğer alanlarda yenilebilen kaynakların seçilmesi ve tükenebilen doğal kaynakların kullanımının en aza indirilmesi sürdürülebilirliğin temel prensipleri arasında yer alıyor.

Sürdürülebilir mimarii hemen hemen her alanda belli standartlarda kullanılabilir.  Bu ilkeyle inşa edilmiş okullar, apartmanlar, sosyal tesisler, spor merkezleri ve birçok yapı bulunuyor. Özellikle Çin’de büyük kentlerde sürdürülebilirlik esasına dayalı yapıları görmek mümkün. ABD’de de bu şekilde yapılmış AVM’ler ve toplu konutlar bulunuyor. 

San Fransisco’da yer alan ve Sullivan Tasarım Ortakları tarafından tasarlanan Rene Cazenave Apartmanları da sürdürülebilir mimarinin örnekleri olarak gösterilebilir. Üstelik bu apartmanlar, sürdürülebilir mimarinin kent yaşamına da uyarlanabileceğini ispatlıyor.
Evsizler için bir barınak olarak inşa edilen Rene Cazeave apartmanlarında güneş enerji sistemi bulunuyor ve evler kendi elektrik enerjisini üretiyor.

Ayrıca diğer konut projeleri gibi bunlarda da yağmur suyu biriktirme ve arıtma sistemi bulunmakta. Binalarda suyu ihtiyaca göre ayarlayan bir tesisat bulunuyor. Rene Cazeave apartmanları, enerji ihtiyacını otonom bir şekilde karşıladığı gibi, sahip olunan kaynakların boşa gitmesini önleyen, gelişmiş bir sisteme sahip. 

Güneş enerjisi ve rüzgâr türbiniyle kendi enerjisini üreten Nice Architecs firması tarafından tasarlanan eko kapsül, bütün ihtiyaçları karşılayacak biçimde tasarlanmış. Bu kapsülde ayrıca yağmur suyu toplama sistemi ve arıtma sistemi de bulunuyor. İçinde bir kişilik yaşam alanı bulunan kapsül, güneş enerjisiyle çalıştığı gibi, standart olarak da şarj edilebiliyor.

Bir başka örnek olarak Moving School son zamanlarda en ilginç ve işlevsel sürdürülebilir mimari projeleri arasında yer alıyor. Eğitimciler, mühendisler ve bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanan Moving School’un temel amacı mültecilerin eğitim sorununu çözebilmek. Bu projede yapılan binalar kolaylıkla sökülüp tekrar birleştirilebiliyor. Bu sayede farklı yerlerdeki eğitim ihtiyacı kolaylıkla karşılanabiliyor. Isıya ve sese karşı duyarlı olan Moving School, diğer sürdürülebilirlik projeleri gibi yenilebilir enerji sistemine sahip.

Sayılabilecek daha pek çok örnek mevcut ancak asıl olması gereken yapılan her yeni binada ve daha önce inşa edilmiş binalarda eğer imkan var ise belli ölçüde temiz enerjiden yararlanmanın bir çeşit yasa haline gelmesi olacaktır. Böylece orta ve uzun vadede çok büyük ölçüde ekonomik kazanımlar yaşanacağı gibi aynı zamanda çok daha yeşil ve temiz havaya sahip kentler görebiliriz.