Geleceğin Enerji Kaynağı Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi, tamamen doğal, tamamen yenilenebilir, tamamen temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmelerine rüzgar adı verilmektedir.

Rüzgar türbinleri, rüzgar enerji santrallerinin ana yapı elemanı olup hareket halindeki havanın kinetik enerjisini öncelikle mekanik enerjiye ve sonrasında elektrik enerjisine dönüştüren makinelerdir. Rüzgar türbinleri dönüş eksenlerinin doğrultusuna göre yatay eksenli veya düşey eksenli olarak imal edilirler. Bu tiplerden en fazla kullanılanı yatay eksenli rüzgar türbinleridir. Yatay eksenli rüzgar türbinleri, dönme eksenleri rüzgar yönüne paralel ve kanatları ise rüzgar yönüne dik vaziyette çalışırlar. Bu tip rüzgar türbinleri bir, iki, üç veya çok kanatlı yapılmaktadır.

Rüzgar türbinleri çeşitli boyutlarda ve dolayısıyla güç derecelendirmelerinde mevcuttur. En büyük makine, bir futbol sahasının uzunluğundan daha fazla olan, 20 bina yüksekliğinde ve 1.400 eve güç verecek kadar elektrik üreten bıçaklara sahiptir. Küçük boyutlu bir ev tipi rüzgar makinesi, 8 ila 25 feet çap arasında rotorlara ve 30 feet’ten yukarıya doğru durur ve çok elektrikli bir ev veya küçük işletmenin güç ihtiyaçlarını karşılayabilir. Hizmet programı ölçekli türbinler 50 ila 750 kilovat arasında değişmektedir. Evlerde, telekomünikasyon ihtiyacını karşılamak ve su pompalaması için 50 kilovatın altındaki küçük türbinler kullanılır.

Rüzgar enerjisi, özgür, yenilenebilir bir kaynaktır, bu nedenle, bugün ne kadar çok kullanılırsa kullanılsın, gelecekte yine aynı arz olacaktır. Rüzgar enerjisi aynı zamanda temiz, kirletmeyen bir elektriğin kaynağıdır. Geleneksel santrallerin aksine, rüzgar santralleri hava kirleticileri veya sera gazı yaymazlar.