Yeşil Mimarlık ve Yeşil Tasarım Nedir?

Yeşil binalar inşa etme isteği üzerine ortaya çıkan yeşil mimari ve tasarım, binaların bu tarz da yapılması kanunlarca zorunlu değildir. Sürdürülebilir olması yeşil binalar için temel kriterdir. Normal binalardan farklı olarak yeşil mimari ve yeşil tasarım ile inşa edilen binaların belli özellikleri taşıması gerekmektedir.

Yeşil tasarım bir çok kavramı da beraberinde getirmektedir. Farklı çevrelerce çevre dostu mimarlık, eko-tasarım, sürdürülebilir tasarım gibi kavramlar benimsenmiştir. Daha yaşanabilir bir gelecek için ortaya çıkmış olan bu kavramların bilinçli bireyler tarafından hayata geçirilmesi ve yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerekmektedir.

Enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjisi ile sağlamak, aydınlatma ve cihazlarda enerji tasarruflu ürünler kullanmak, mimari de inşaası sırasında toksik olmayan ve geri dönüştürülebilir ürünler tercih etmek, aşırı büyük odalardasa daha küçük ama verimli alanlara sahip olmak, doğal yaşama zarar vermemek, doğru bir konum ile güneş ışığından ve rüzgardan en iyi şekilde faydalanmak, yağmur suyunun tekrar kullanımına imkan vermek, peyzajında yerel bitki örtüsü kullanmak gibi örnekler yeşil mimarlık ve tasarıma örnek olarak gösterilebilir.


Kirlenen çevre sonucunda ortaya çıkan iklim değişikliği belli bir zaman sonra ortaya çıkan yeni koşullara uyum sağlayamayan türleri yok edebilir. Mimari de atmosfere sera gazı salınımında büyük role sahiptir. Binaların ana bileşeni olan çimento üretimi sırasında ortaya çıkardığı karbondioksit emisyonu ile çevreye en çok zarar veren ürünler arasındadır. Kalitesiz hammadde ve tasarım, üretimlerde kullanılan uygun olmayan prosesler çevre açısından risk oluşturmaktadır.