Plansız Enerji Yatırımları Tehlikeli Olabiliyor

Enerji verimliligi tesisin kurulacağı bölgenin coğrafi koşulları göz önünde bulundurularak hesaplanmalı. Projeler uzun vadede aynı seviyede enerji üretimini garanti ediyorsa uygulamaya geçilmeli. Mesela bölgemizde hem akarsu hemde rüzgar enerjisinden faydalanma imkanımız varsa bölge detaylı olarak araştırılıp yöre halkının tecrübelerinden fikirlerinden yararlanılmalı tarıma elverişlilik oranı hesap edilip,lokasyon olarak tesisin hangi bölgelere kurulabileceği tespit edilip bir kaç alternatif proje üretilmeli ve hangisinin daha verimli olacağı bilimsel olarak rakamlarla ortaya çıkarılmalıdır.Tesislesme yapılan detaylı inceleme ve araştırmalardan sonra başlamalıdır.

Plânlı enerji projeleri ülke ekonomisine yapacağı katkının yani sıra bölgesel kalkınma, hafif sanayileşme ,tarım ve hayvancılık, bölge halkının sağlık ve sosyal yaşamlarınada pozitif yönde katkı yapmalıdır.Ülkemizde rüzgar, güneş, akarsu ve nehirlerden yararlanılarak doğru hesaplamalarla birlikte faaliyete geçirilecek binlerce projeye olanak sağlayan ekolojik ve coğrafi olanaklar mevcuttur.


Planlı enerji üretim projeleri gelecek nesillere daha refah,huzurlu bereketli,sağlıklı bir coğrafyada yaşama imkanı sunduğu gibi sürekli geliştirilebilir olmalı. Çünkü hızla gelişen teknoloji sayesinde daha yuksek verim alma olanağımız olacaktır bu yüzden yapılan projeler kendi içinde kolayca yeni teknolojilere entegre olabilmelidir.