Yeni Nesil Sürdürülebilir Pazarlama Stratejileri

Sürdürülebilirlik çevremize, doğaya ve her türlü canlıya güvenli bir gelecek sunulması için, insanca koşullar kriter alınarak tasarlanması gerekli bir kurallar bütününü ifade etmektedir. Buradaki asıl amaç bizlere emanet olan dünyamızın sağlıklı yaşam koşullarını her yönden korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam ortamı bırakabilmek adına bir takım kriterler önderliğinde faaliyetlerde bulunmaktır. Sürdürülebilirlik politikaları bizler için bir yaşam alanı olan ve bize emanet edilen dünyamızı en iyi şekilde korumak ve onu gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde emanet etmektir.

Bunun için de bir sürdürülebilirlik bilinci oluşturmak gerekmektedir. Yani insanların yaşadıkları dünyaya, çevreye ve topluma karşı bazı sorumlulukları var ve bunların yerine getirilebilmesi için ise bilinçli bireyler olmak şarttır. Sürdürülebilirlik kavramı pazarlama alanında da geçerli ve olması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bilinçli sürdürülebilir bir pazarlama politikası için bilinçli üreticilerden, bilinçli tüketicilerden ve bilinçli işletmelerden bahsediyor olmamız gerekiyor. Pazarlamada sürdürülebilirlik ancak bu üç kavramında olması gereken kriterler etrafında şekillenmesi ile gerçekleşmektedir.

Sürdürebilirlik ve pazarlama alanında en büyük görevlerden bir tanesi bilinçli işletme stratejilerine sahip işletmelere aittir. Bu işletmeler sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapan kurumlar olmalıdırlar. Sosyal sorumluluk projelerine dahil olmak ve bu projeleri sürekli yenileyerek hayata geçiriyor olmak son derece önemlidir. Bununla birlikte bu işletmeler doğaya saygılı çevreci faaliyetler içerisinde olmalıdırlar.

Bilinçli işletmeler doğaya saygılı ve çevreci faaliyetlerde bulunabilmek adına organik gıdalar ve kıyafetler üretmeli, geri dönüşümü mümkün olan kağıt ambalajları tercih etmelidirler. Sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerin ise sağlıklı organik ilaçlar, bitkisel tedavi yöntemleri ve meditasyon yoga gibi sağlıklı alternatif faaliyetleri destekliyor olması gerekmektedir.
İşletmeler tüm bu faaliyetlerin içinde bulunduklarında kendi varlıklarını da korumak adına pazarlama stratejileri üreterek karlılıklarını artırmayı hedeflemektedirler. Bu çerçevede önemli olan pazarlama faaliyetlerinizin devamı fakat bunu yaparken sürdürülebilirlik ilkesinden de taviz vermemektir.