KOSGEB Güneş Enerjisi Teşvik

Güneş enerjisine verilen önemin ülkemizde artması, bu gibi kurumların yapmış olduğu düzenlemeler ile gelişmelerin artmasını sağlayacaktır. Türkiye’de 2015 yılında güneş enerjisine destek, KOSGEB tarafından bu alanda yapılan Enerji Sistemleri fuarını kendi kapsamına almasıyla gelmiştir.

KOSGEB tarafından desteklenen toplam stand alanı 372 m2, RENSEF’teki katılımcılara özeldir. Kosgeb Güneş Enerjisi Teşvik adı altında verilen hibelerden yararlanmak için bir takım şartlar söz konusudur.  Hibelerden faydalanmak için nüfus şartını sağlamalısınız. Yani yerel yönetim olan belediye nüfuslarının 10.000’in altında olması hibelere, üstünde olması ise dönemsel kredilere başvurabileceğinizi göstermektedir.

Yardım alınabilmesi için tarım ve tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kapsamına girmelisiniz. Aynı zamanda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri de güneş enerjisi hibelerinden faydalanma hakkına sahiptir. Kanatlı hayvan üreticiliği yapan kişilerin hibe alması mümkündür.

Seracılık ile uğraşan, çiçek ve fidan gibi üretimleri olanlar, KOSGEB teşviklerinden yararlanabilir. Teşviklerin alınması halinde kişiler KDV vermeyecektir. Güneş enerjisinden elde edeceğiniz elektrik üretiminde, KDV ödemesi yapamayacaksınız. Bunun dışında gümrük muafiyeti de sunulmaktadır. Yani yurt dışından gelen sistemleri parçaları, kişinin herhangi bir gümrük parası ödemeyeceği anlamına gelmektedir.