Temiz Enerji Projelerine 360 Milyar Dolar Ayırdı

Hava kirliliğini önlemek için temiz enerji projelerinin yapılacağını belirten Çin Hükümeti bu projeler için 360 milyar dolar harcanacağını belirtti. 2020 yılına kadarki sürede 13 milyona yakın kişi için iş istihdamı da yapılacak. Güneş ve rüzgâr enerjisinden dünya üzerinde en fazla faydalanan ülkeler arasında yer alan Çin 2017 yılında dünyanın en büyüğü olarak gösterilen yüzen güneş enerjisi projesini faaliyete soktu. 25 yıl boyunca hizmet vermesi öngörülen proje 15.000 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak 150 megawatt güç üretmektedir.

China Three Gorges Corp. tarafından inşasına başlanan ve 2018 yılı Mayıs ayına kadar faaliyete geçmesi beklenen yeni tesis ise 94.000 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 151 milyon dolarlık bir harcama neticesinde yapılacak olan tesis 150 megawatt güç üretecek.


Dünyanın temiz enerji projesi politikalarına göz atacak olursak… İsveç 2015 yılından itibaren aşama aşama temiz enerji projelerine geçişe başladı. Yine 2015 yılında Nikaragua temiz enerjiye geçiş için 2020 yılına kadar bu payın %53’ten %90’lara çıkacağını taahhüt etti. Bu konuda en büyük atılımlara sahip Çin ise 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan 104 kömür santralinin iptalini gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletlerinde ise durum biraz daha farklı. Başkan Donald Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri fosil yakıtların başında gelen kömür endüstrisini güçlendirme sözünü verdi. Bu durumun ABD’deki güneş enerji sistemleri üreten endüstriye büyük zarar vereceği düşünülüyor.