Çatıda Üretilen Enerjiye Vergi Muafiyeti

Almanya, Avustralya gibi Avrupa ülkelerinde en fazla görülen bu güneş panellerinin kullanım alanları ise çok fazla. Bir evin elektriğini üretmek, küçük ölçekli işletmelerin kullandığı elektrik enerjini karşılamak veya güneş panellerinin büyüklük ve niceliklerine göre büyük yapıların enerjilerini bile tek başına karşılayabilmeleri de olağan görünüyor.

Kullanılan enerjinin büyük bir kısmının, yenilenemeyen enerji kaynaklarından olmasına karşın güneş enerjisi panelleri ve rüzgardan sağlanan enerji ile birlikte bir çok olumlu etkisini hissettirmesi, ekolojik yaşam için faydalı olacak gibi görünüyor.

Çatılarda üretilen ve sınır olarak belirlenen 10 kw güce kadar olan elektriğe vergi muafiyeti geliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görülen düzenleme ile birlikte, Genel Kurul’da görüşüldükten sonra vergi muafiyeti yasasının olumlu sonuçlanması bekleniyor. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), yapılacak düzenleme neticesinde çatı mevzuatı diye tabir edilen uygulama ile kullanıcılar, binaların ve evlerin belirli noktalarına yerleştirecekleri güneş panelleri ile 10 kw değerinde güce kadar üretilen elektrik enerjisinden vergisiz olarak yararlanabilecekler. Çatılara ve güneşin gün içinde ki konumunun hesaplanarak, en fazla verim alınacak cephelerin belirlenmesi ve bu cephelere yerleştirilecek güneş enerjisi üretim panellerinin yaygınlaşması ile birlikte gereken enerjinin hem yurt içinde üretilmesi hem de vergiden muaf olması, ekonomiye olumlu katkı sağlayacak. Bu uygulama ile birlikte elektrik aboneleri, ürettikleri ve kullandıkları elektrik enerjisi için herhangi bir belge sunmaları da gerekmeyecek.