Biyokaçakçılık Nedir?

Doğadan yabani bitki ve hayvanlar veya onlara ait parçaların, yetkili kurumların izni olmadan toplanması ve yurt dışına çıkarılması biyokaçakçılıktır. Ülkemiz birçok kuş türünün önemli göç yolları üzerinde. Göç zamanları, biyokaçakçılık yoğunlaşır, kelebekler koleksiyon amaçlı toplanarak yurt dışına çıkarılır. Bir ülke başka bir ülkenin genetik kaynaklarını kullanması ve herhangi bir fayda sağlaması durumunda sağladığı faydayı kullandığı genetik kaynağın anavatanı ile paylaşmak zorundadır. Kalkınmış ülkelerin genetik kaynakları kullanarak elde ettikleri faydaları o genetik kaynağın haklarını elinde bulunduran daha az kalkınmış ülke ile paylaşmak istememesi beraberinde yasal olmayan yollar ile genetik kaynağı elde etmeye çalışma yöntemlerini de beraberinde getirmiştir.

Bu yöntemler biyokaçakçılık ya da biyokorsanlık olarak adlandırılmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. Biyokaçakçılık ne demek sorusuna kısaca başka bir yanıt ise doğada var olan yabani canlıların ve onlara ait olan genetik kaynakların o canlıların haklarını elinde bulunduran devletin izni olmadan alınarak kaçırılması şeklinde olmaktadır.

Ülkemiz biyoçeşitlilik açısında çok zengin bir ülkedir. Türkiye, pek çok bitki ve genetik çeşidin anavatanı olarak kabul edilmektedir. % 34’ü endemik tür yani ülkeye özgü olan bu bitki çeşitliliği hayvanlar için geniş besin aralığı oluşturması nedeniyle de ülkemiz de hayvan çeşitliliğini de olumlu etkilemektedir. Yüksek olan bu biyoçeşitlilik ülkemizi değerli kılmakta ve biyokaçakçılık konusunda da riskli bir konuma getirmektedir. Biyokaçakçılık konusu ülkemizde bulunan biyoçeşitliliği tehdit etmektedir.