ABD Karbon Yakalama ve Depolamada Vergi İndirimi Sağlayacak

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon gazının atmosfere salınmadan önce yakalanması ve depolanması (CCS) konusunda ciddi araştırmalar yapılmakta ve bu amaca yönelik teknolojiler geliştirilmektedir. İklim değişikliği konusuna karşı savaşan ülkeler, CCS teknolojilerini kullanan ve iklim değişikliğini önleme faaliyetleri gösteren sanayi kuruluşlarına teşvik edici vergi indirimi uygulamaları yapmaktadır.

Son dönemde ABD’de de bu yönde adım atıldığı görülmektedir. ABD Başkanı Donald Trump’ın Şubat ayında imzaladığı ‘2018 Çift Partili Bütçe Yasası’ içerisinde yapılan bir iyileştirme ile karbon yakalama ve depolamaya uygulanan vergi indiriminde düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile karbon yakalama ve depolama yapan sanayi tesislerine, 1 ton için 50 $ vergi indirimi kredisi uygulanacak, karbon dönüşümü yapıp yeniden kullanımı gerçekleştiren sanayi tesislerine ise her 1 ton için 35 $ vergi indirimi sağlanacak. Yapılacak vergi indirimi, karbon yakalama ve depolama yapan sanayi tesisleri tarafından 12 yıl boyunca kullanılabilecek.

Küresel boyutlarda ve ciddi anlamda olumlu etki sağlayacak bu adım, tüm dünyada sanayi tesislerinden ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının yakalanması, depolanması ve tekrar kullanımının sağlanması konusunda teşvik edici bir uygulama olacak bununla birlikte konu üzerinde yapılan teknolojik çalışmalara da ivme kazandıracak.