İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları

Sürdürülebilir kalkınma ise bir kavram olarak ilk kez 1987 yılında ortaya çıkarılmıştır. İnovatif sürdürülebilirlik uygulamaları ile doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle insan türünün ortak geleceğine gelebilecek zararlı etkenleri önlemek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim gerçekleşmektedir. Güneş enerjisi ile sıcak su ısıtılması eski zamanlardan beri kullanılmakta olan ve son yıllarda yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi açısından çalışmalar artarak devam eden bir sistem. Oldukça maliyetli olan elektrikli su ısıtma sistemine oranla hem düşük maliyetli hem de bakımı ve kullanımı oldukça kolay bir sistem olarak güneş enerjisi ile su ısıtma yavaş yavaş bu sistemin yerini alıyor.

Hem evlerde hem de işletmelerde yaygınlaştırılması başlanan güneş enerjisi ile su ısıtma sistemlerini destekleyen uygulamalar inovatif sürdürülebilirlik çerçevesinde de devam ediyor. Güneş enerjisinden daha fazla faydalanmak ve daha çok enerji üretebilmek için tüm ülkeler AR-GE çalışmaları yürütmekte ve bu konudaki tüm çalışmaları desteklemektedir. Güneş enerjisinden nasıl elektrik üretileceğine gelince, fotovoltaik paneller söz konusu olmaktadır. Bu paneller güneşten gelen ışınlarla çalışacak şekilde üretilmektedir.

Bu panellerin içerisinde bulunan güneş hücreleri enerji üretiminin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Panel içerisinde oluşturulan bir manyetik alan içerisindeki elektron hareketleri güneş ışınları sayesinde gerçekleşir ve bu hareket elektrik enerjisinin üretilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde paneller içerisinde elektrik üretilmesi sağlanır. Güneş panelleri ile üretilen elektrik enerjisi, evler ve işletmelerde kullanılabilmesi içinse alternatif enerjiye dönüştürülmelidir. Bunun için de güneş enerjisinden elektrik elde etmek için kurulan sisteme diğer elemanlar da eklenmektedir. Sistemin tamamından geçen güneş ışınları, elektrik enerjisine dönüştürülerek çeşitli alanlarda kullanılmakta ve yaygın şekilde su ısıtma için de kullanılmaktadır.

İnovatif sürdürülebilirlik uygulamalarının temelinde, ürün ve hizmetlerin ekonomik açıdan fayda sağladığı kadar toplumsal ve çevresel yönleri açısından da yenilikçi ve faydalı olmasının amaçlanması üzerine yoğunlaşmak yatıyor. Topraksız tarım, trafiği ve trafikte geçirilen zamanı azaltmaya yönelik çalışmalar, evlerdeki enerji tüketimini azaltmayı amaçlayan çalışmalar, atık gıdaların toplanarak biyolojik gaza dönüştürülmesi üzerine çalışmalar, uzaktan eğitim seçeneklerinin artırılması gibi uygulamalar inovatif sürdürülebilirlik çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalar arasında yer almaktadır.