Çağ Atlatan Hibrid Sistemler

Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en fazla kullanılan sistemlerdendir.
Yeryüzünde sınırsız kaynaklardan olan hava ve güneşin içindeki kinetik enerjinin elektriğe dönüştürülmesi ise yeni bir çağ açılması kadar önemli bir buluştur. Yeryüzü için oldukça sağlıklı, çevre ile dost bir uygulama olması, içeriğinde herhangi bir zararlı yapı ve radyasyon bulundurmaması, patlama tehlikesi yaşanmaması bu sistemlerin oldukça avantajlı olan taraflarıdır.

Rüzgar ve güneş enerjileri tek başlarına çok büyük enerjilerin üretilmesine olanak sağlayamamaktadırlar fakat iki sistemin bir arada kullanılması ile birlikte hibrit sistemler dediğimiz sistemler oluşmakta ve yıl boyunca oldukça fazla elektrik üretimi sağlanabilmektedir.

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Hibrit Sistemler adı ile birleşmiş ve çok verimli bir uygulama haline dönüşmüştür. Hatta son dönemde hibrit sistem ile çalışan arabalar üretilerek, doğa dostu uygulamalara hayatımızın her alanında yer verilmeye başlanmıştır.

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Hibrit Sistemlerin mantığı oldukça açıktır. Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri tek başlarına çok büyük enerji kaynağı oluşturamazken, bu iki kaynak bir araya geldiğinde durum değişmektedir. Yaz aylarında güneş panelleri vasıtası ile enerji üretimi oldukça fazla olurken, güneşli günlerin azaldığı hatta dönem dönem hiç olmadığı kış aylarında ise oldukça azdır. Aynı şekilde rüzgar türbinleri ile enerji üretimi rüzgarın şiddetli estiği kış aylarında oldukça fazla iken rüzgarın bazı günler neredeyse hiç esmediği yaz aylarında ise oldukça azdır.

Hibrit sistemler bu iki enerji kaynağını bir araya getiriyor ve kış aylarında rüzgar türbinleri yaz aylarında ise güneş panelleri devreye girerek yılın her ayında istenilen elektrik üretimi sağlanmış oluyor. Böylelikle hibrit sistemler, yenilenebilir enerji kaynaklarını hem verimli kullanmış oluyor hem de iki kaynağı birleştirerek her zaman yüksek enerji üretimi sağlamaya olanak verilmiş oluyor. Dolayısı ile hibrit sistemlere çağ atlatan bir buluş gözü ile bakmak bile doğru olacaktır.